Houweling

Hillwood
december 5, 2018
CoolBlue
juni 15, 2017

Recensie

"Ons bedrijf zet zich ervoor in om de activiteiten die het uitvoert, zo min mogelijk ten koste te laten gaan van het milieu. Ook de grootscheepse verbouwing in 2018 is zeer sustainable uitgevoerd: we hebben onder meer ruim 40.0000m2 asbesthoudende dakplaten op een innovatieve manier vervangen door hoogwaardig en zeer goed isolerend materiaal, en voorzien van zonnepanelen die ons en omliggende bedrijven van stroom gaan voorzien. Bij de realisatie van de nieuwe dock-shelters hebben we ook vanuit dit gedachtegoed gehandeld door hier LENFLEX®- dock bumpers te monteren. Deze duurzame dock bumpers zijn in aanschaf weliswaar een fractie hoger, maar gaan significant langer mee dan conventionele dock bumpers. We zullen daarom in de toekomst alle huidige stootbuffers vervangen door LENFLEX®- dock bumpers."

Marc Houweling | Houweling Groep

Projectomschrijving

"Aantal geïnstalleerde docks: Voor de nieuwbouw zal Lenflex in totaal 31 docks gaan voorzien van de LENFLEX dock bumper. Daarnaast zullen alle laad docks van de bestaande bouw op termijn worden vervangen door de LENFLEX dock bumper, in totaal bijna 60 laad docks."
Nederlands